header
Joke Verplanke
Purperreigerstraat 42
2492 TD Den Haag
T 070-4447612
M 06-21574232

Werkwijze

Ik werk in het algemeen niet met vaste stramienen of middelen, maar ik pas mijn manier van werken aan aan de wensen van de organisatie. Ik heb dertig jaar werkervaring en heb een keur aan opleidingen gevolgd. Daarom ben ik in staat in alle soorten opdrachten (interim, advies, trainingen) maatwerk te leveren. Wat nodig is, lever ik. Overigens ben ik meestal zelf het instrument.  

Maar om een indicatie te geven, volgen hieronder enkele voorbeelden.

 • Groepsdynamisch coachen
 • Diverse associatieve en creatieve technieken
 • Transactionele analyse (of: schakelen tussen ouder-volwassene-kind transacties)
 • Spellen (kwaliteitenspel, conflictcoachingsspel)  
 • Enneagram
 • Rationeel emotieve analyse
 • Kernkwaliteitendiagram
 • Voice-dialogue
 • Theatersport
 • Insights Discovery
 • Systemisch werken (waaronder organisatie-opstellingen)

Het enige vaste instrument dat ik gebruik, is het Insights Discovery Profiel.

Insights is gebaseerd op het werk van Carl Gustav Jung. Hij heeft de grondslag gelegd voor psychologische typeringen van mensen. Het uitgangspunt van Jung was daarbij dat elk mens uniek is, maar ook dat ieder mens bepaalde diep gewortelde psychologische voorkeuren heeft, die hem een bepaalde kijk op situaties geeft. Bijvoorbeeld: neem je beslissingen op basis van je gevoel of op basis van logica en analyse. Of: hoe breng je je energie tot uitdrukking: naar buiten (extravert) of naar binnen gericht (introvert) e bent van nature introvert. Er is spreke van voorkeur voor het een of het ander, zoals je voorkeur hebt voor links- of rechtshandig schrijven. Het gedrag dat voortkomt uit deze voorkeuren bepaalt de wijze van communiceren, nemen van besluiten, samenwerking, leidinggeven, etcetera.

Uitgaande van het werk van Jung ontwikkelde Dr. Jolande Jacobi een systematiek van acht basispersoonlijkheidstypen. Daarmee was de basis gelegd voor het Insightsmodel, dat door Andy Lothian in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw werd ontwikkeld en vorm kreeg in de Insights Learning & Development organisatie. Ik ben binnen Nederland geaccrediteerd voor het gebruik van het Insights Discovery profiel en bijbehorende producten en ik gebruik deze profielen voor individuele coaching en voor teamcoaching.

Door middel van het invullen van een beperkte vragenlijst (via internet, tijdsinvestering 20 tot 30 minuten) wordt een persoonlijkheidsprofiel van een deelnemer gemaakt. Het profiel bevat een indeling in het zgn. Insightswiel van 8 basistypen. Daarnaast bevat het stellingen over de managementstijl, de verkoopstijl, sterke en zwakke punten, tips voor de interactie met andere typen, suggesties voor persoonlijke ontwikkeling etc. Op die manier wordt snel in kaart gebracht, wie je bent en hoe je je persoonlijke effectiviteit kunt verbeteren. Bij het werken met een team worden deze individuele scores bij elkaar gebracht in een teamwiel. Daaruit valt ook snel af te lezen of een team eenzijdig of pluriform is samengesteld en hoe conflicten kunnen worden opgelost. Er is een oneindig aantal profiel mogelijkheden te genereren, zodat de rapporten uniek zijn voor jouw persoon.

Naast het persoonlijk profiel ontvangen de deelnemers de korte toelichting ‘Een korte reis’, waarin meer achtergronden van het model worden uitgelegd.
De ervaring heeft geleerd dat Insights een uiterst krachtig instrument is om op een fundamenteel niveau te interveniëren in de teamsamenwerking.

Meer weten? Bel 06-215 74 232 voor een vrijblijvend gesprek